tehniline kontroll

Tehnilise kontrolli käigus hindab kvalifitseeritud inspekteerimisasutuse spetsialist visuaalselt paigaldise olukorda, tutvub paigaldise kohta oleva dokumentatsiooniga ning katse- ja mõõtmistulemustega, vajadusel teeb elektripaigaldises täiendavaid kontrollmõõtmisi. Selle kõige alusel teeb kontrollija otsuse paigaldise olukorra suhtes. Kui paigaldis on korras, annab kontrollija omanikule sellekohase tunnistuse. Kui aga paigaldis ei ole korras, esitab kontrollija paigaldise omanikule avastatud puuduste loetelu, mille põhjal paigaldis korda teha.

Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise nõuetekohase kasutamise, sealhulgas elektripaigaldise õigeaegse tehnilise kontrolli. Tehnilise kontrolli eesmärk on hinnata elektripaigaldise ohutust ning vajadusel selle käidukorraldust Elektriohutusseaduses sätestatud nõuetele. Tehniline kontroll tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Elektripaigaldise võib kasutusele võtta alles siis, kui see on läbinud eelneva tehnilise kontrolli ja elektripaigaldise kohta on väljastatud nõuetekohane tunnistus.