Ettevõttest

Meie peamisteks tegevusaladeks on elektri sise- ja välispaigaldiste projekteerimine ning ehitus, sh elektri maakaabelliinide, tänavavalgustuse ja sidepaigaldiste projekteerimine ja ehitus. Kõige selle kõrval tegeleme ka elektripaigaldiste hoolduse ja käiduga. Peame oma olulisimaks eeliseks personaalset lähenemist juba pakkumise faasis ning suurt koostööpartnerite ja kontaktide võrgustikku. Meie spetsialistid omavad esimese klassi pädevust ning mitmekülgset kogemustepagasit. Koostöös Töökeskkonna Uuringud OÜ-ga tähtsustame oma teadmisi kontrollmõõtmiste vallas, mis tagavad tüüpvigade vältimise elektripaigaldiste projekteerimisel ja paigaldamisel. Meie eesmärk on Teile pakkuda parimaid lahendusi elektrialal ning olla usaldusväärne ja pikaajaline partner.