kontrollmõõtmised

Igal ettevõttel ja eraisikul on seadusest ning ka tervest mõistusest tulenev nõue veenduda oma elektripaigaldiste ohutuses ja nõuetelevastavuses. Meie oleme kogenud ning sertifitseeritud kontrollmõõtmiste ning tehnilise kontrolli läbiviijad. Uue maja ehitusjärgselt on elektripaigaldiste kontrollmõõtmised kohustuslikud!