kontrollmõõtmised

Igal ettevõttel ja eraisikul on seadusest ning ka tervest mõistusest tulenev nõue veenduda oma elektripaigaldiste ohutuses ja nõuetelevastavuses. Simtech OÜ on kogenud ning sertifitseeritud kontrollmõõtmiste ning tehnilise kontrolli läbiviija. Uue maja ehitusjärgselt on elektripaigaldiste kontrollmõõtmised kohustuslikud!