ehitus

Üheks olulisemaks osaks hoones on selle elektrisüsteem. Kui elektrisüsteemid ja -paigaldised on korrektsed ja hästi läbi mõeldud, tagab see turvalisuse ja mugavuse Teie kontoris, kodus või mistahes hoones. Korras elektrisüsteemidega säästate raha. Simtech OÜ tegeleb ärihoonete, kaubanduspindade, eramute, tootmishoonete jt. objektide elektriehitusega ja olemasolevate elektripaigaldiste renoveerimisega. Pakume sise- ja välistäid alates pistikupesade paigaldusest kuni kõige muuni, mida projekt ette näeb. Simtechi vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid omavad A ja B pädevust elektripaigaldiste- ja süsteemide projekteerimisel ja ehitusel. Uute hoonete valmimisel teostame koostöös akrediteeritud mõõtelabori ja inspekteerimisasutusega elektripaigaldiste tehnilise kontrolli ja väljastame nõuetekohased tunnistused.